Stockholm 14:57
-0,25% Idag
-0,47% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-11 08:00:09

TargetEveryone släpper preliminära försäljningssiffror för första kvartalet 2018 samt skjuter på datum för Q1-rapport i anledning av parallellnotering på Oslo Merkur Market


TARGETEVERYONE SLÄPPER PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNINGSSIFFROR FÖR FÖRSTA KVARTALET 2018 SAMT SKJUTER PÅ DATUM FÖR Q1-RAPPORT I ANLEDNING AV PARALLELLNOTERING PÅ OSLO MERKUR MARKET

Försäljningen för TargetEveryone fortsätter att öka i linje med ledningens förväntningar och preliminära siffror visar att koncernens intäkter ligger i intervallet 7,5 - 7,7 miljoner kronor för de tre månader som slutade den 31 mars 2018.

Bolaget överväger som tidigare aviserats i pressmeddelande av den 13 februari 2018 en parallellnotering och har nu ansökt om att TargetEveryones aktie ska tas upp till handel på Oslo Merkur Market. Denna noteringsprocess innebär ett att stort administrativt arbete måste utföras under den närmsta tiden och i anledning av detta har styrelsen beslutat att skjuta på dagen för avlämnande av kvartalsrapport från den 9 maj till den 31 maj 2018. Bolaget avser att inom kort komma med utförliga detaljer kring den planerade noteringen på Oslo Merkur Market och det erbjudande som avses genomföras i samband därmed.

Stockholm 2018-04-11

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl 08.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2018-04-11.pdf

Om TargetEveryone
TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML