Stockholm 17:30
0,00% Idag
-7,97% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-01 09:06:08

BÖRS: GREEN LANDSCAPING, STENDÖRREN, KNOWIT IN I PARETOPORTFÖLJSTOCKHOLM (Direkt) Ut med ABB, IPC och Nobina, och in med Green Landscaping, Stendörren och Knowit.

Det blev resultatet när Pareto inför mars byter ut tre av aktierna i sin portfölj innehållande tio svenska favoritbolag.

Green Landscaping tas in i portföljen då Pareto ser en betydande uppsida från synergier efter köpet av Svensk Markservice, och då bolaget bedöms ha ett starkt resultatmomentum framöver.

Motivet till inkluderandet av Stendörren är att bolaget väntas öka sitt långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) i snabb takt de kommande åren. Dessutom har logistikprojektet Greenhub Bro nordväst om Stockholm enligt Pareto potentialen att förvandla Stendörren till en logistikaktör med flera värdefulla tillgångar.

IT-konsulten Knowit plockas också in i marsportföljen. En kombination av attraktiv värdering, en kundexponering som bäddar för stabil försäljning samt starka siffror för nyrekryteringen anförs som argument. Personalökningen påverkade i fjärde kvartalet rörelsemarginalen negativt, men bör ge positiv effekt för första kvartalet i år då de flesta nyanställda konsulter kommit i arbete mot slutet av 2018.