Stockholm 17:30
+0,51% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-18 11:24:21

Flaggningsmeddelande i Clas Ohlson Aktiebolag


Flaggningsmeddelande i Clas Ohlson Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556035-8672 Clas Ohlson Aktiebolag
InstrumentSE0000584948 B-shares
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier3 278 070
Antal rösträtter3 278 070
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2017-12-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 329 070
 - direkt innehavda rösträtter3 329 070
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,075 %
 - direkt innehavda rösträtter2,835 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,835 % 3 329 070
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,835 % 3 329 070
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 329 070
 - andel av rösträtter2,835 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMikkel Busk
 - telefon+45 55472031
 - mejlNims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML