Stockholm 17:30
+1,22% Idag
+18,79% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-24 10:12:00

AURIANT MINING: PRODUKTIONSPROGNOS 1,03 TON GULD 2019STOCKHOLM (Direkt) Auriant Mining har som mål att producera 940 kilo guld vid Tardan - både från laknings- och CIL-anläggningen - samt 90 kilo vid Solcocon 2019. Det skulle ge en total produktion om 1,03 ton.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2018 uppgick guldproduktionen vid Tardan till 350 kilo, vilket var den ursprungliga produktionsprognosen från oktober 2017. Bolaget höjde dock denna prognos den 30 november 2018 till 380 kilo.

Vad gäller alluvialproduktionen vid Solcocon uppgick produktionen till 72,9 kilo 2018, vilket kan jämföras med 47,8 kilo 2017 och prognosen om 150 kilo. Kraftigt regn i juli ledde till omfattande översvämningar och gjorde att det inte gjordes någon förlängning av alluvialproduktion på den tredje siten vid Solcocon, vilket förklarar prognosmissen, enligt bolaget.

CIL-projektet fortskrider enligt plan och fick godkännande av statens ekologiska expertis vilket innebär att projektet överensstämmer med Rysslands miljöskyddsnormer. Byggandet av fabriken fortsätter under vintersäsong.

"Vi förväntar oss att börja produktion vid CIL-fabriken i juli 2019 och lackningsanläggningen fortsätter att vara i drift till produktionsstart på CIL-anläggningen", skriver bolaget.