Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-20 08:45:00

Delårsrapport Q3 2017

Juli- September 2017

Tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:
  • Nettoomsättning: KSEK 2 835 (KSEK 1 991)
  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 3,9 (KSEK - 230)

  • Resultatet per aktie: SEK -0,0004 (SEK -0,024)

* Beräknat på 9 577 366 aktier


Januari - September 2017

Januari - september 2017 jämfört med motsvarande period 2016:
  • Nettoomsättning: KSEK 9 456 (KSEK 5 523)

  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 64 (KSEK - 1 007)

 
  • Resultatet per aktie*: SEK -0,007 (SEK -0,1)

* Beräknat på 9 577 366 aktier
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF