Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,78% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-21 16:30:14

K2A: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 1,4 MLN KR 2 KV (NY)(Tillägg: sista delen av första stycket samt från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget K2A s hyresintäkter uppgick till 36,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (26,9), en ökning med 34 procent.

Driftöverskottet uppgick till 24,7 miljoner kronor (19,8) och förvaltningsresultatet blev 1,4 miljoner (7,9). Resultatet belastades med 2,9 miljoner kronor från noteringen av bolagets stamaktier.

Kvartalets värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 29,1 miljoner kronor (26,7).

Efter skatt summerades K2A:s resultat till 22,1 miljoner kronor (37,7) och per stamaktie till 1:14 kronor (2:75).

Det andra kvartalet 2019 präglades av en relativt låg aktivitet avseende projektstarter men bolaget ser framför sig ett högre tempo under det andra halvåret 2019, enligt vd Johan Knaust.

"Eftersom flera projektstarter förväntas att ske under senare delen av 2019 förväntas K2A:s investeringar kopplat till dessa projektstarter att följa med en fasförskjutning in i nästa år", skriver vd.

Han anger också att K2a sammantaget ser positivt på möjligheterna att byggstarta ett antal bostäder i linje med sitt mål om cirka 500 bostäder per år under 2019-2020.

Antal förvaltade bostäder vid slutet av perioden uppgick till 2.086 jämfört med 1.771 vid samma tidpunkt föregående år, en ökning med 18 procent.