Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-24 11:25:16

RECYCTEC: KASSA RÄCKER T SLUTET NOVEMBER, SKA EMITTERA AKTIERSTOCKHOLM (Direkt) Recyctec har tidigare förmedlat att ett kapitalbehov beräknas uppstå i december 2017 och nu kan styrelsen konstatera att bedömningen kvarstår.

För att lösa detta kapitalbehov har styrelsen för avsikt att inom kort besluta om en riktad emission av aktier med en emissionslikvid om högst 5 miljoner kronor.

"Bolagets kassa räcker i dag till utgången av november månad. Detta tillskott bedöms ge bolaget tillräckligt med rörelsekapital under hela kvartal 1 nästa år 2018. Samtidigt har styrelsen fattat beslut om att förbereda en försäljning av fastigheten i Jönköping för att frigöra ytterligare resurser att använda till marknadsaktiviteter med målsättningen att nå lönsamhet", heter det.

Med ovan nämnda transaktioner bedömer styrelsen, utifrån budgeten 2018, att bolagets finansiering för minst 12 månader framåt är säkrad.

Recyctec, som nu flyttas till Aktietorgets obs-lista, har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol.