Stockholm 16:49
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-29 09:47:11

FRONT OFFICE: SÄLJER LÅNEFORDRAN FÖR 0,4 MLN EURSTOCKHOLM (Direkt) NGM-bolaget Front Office avyttrar sin lånefordran på Athene Immobiliengruppe för nominellt belopp 220.000 euro samt överenskommen andel av potentiell framtida vinstandelsränta. Totalt uppgår köpeskillingen till 420.000 euro.

Skälet till avyttringen är att den fastighetsfinansiering som lånefordran avsåg bedöms dra ut på tiden, skriver Front Office i ett pressmeddelande.

"Utlåningen till Athene Immobiliengruppe GmbH genomfördes för att brygga en finansiering under en kortare tid till hög avkastning. Då grundstrukturen i huvudaffären förändrades utanför vår kontroll har styrelsen valt att försöka finna en tagare av fordran med en längre investeringshorisont. Genom affären sänker Front Office sin risk och återbäringshorisont och frigör samtidigt medel till nya affärer", säger Front Office vd Johan Lund.

Avkastningen på affären ger ett överskott i Front Office om cirka 1,8 miljoner kronor, enligt bolaget.