Stockholm 14:51
+0,55% Idag
+15,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-19 11:17:13

ATRIUM LJUNGBERG: TROR STARKT PÅ VÅRA HANDELSPLATSER - VDSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetskoncernen Atrium Ljungberg har en stark tro på de handelsplatser det äger.

Det uppgav vd:n Annica Ånäs under fredagsförmiddagens rapportkonferens.

Det rör sig bland annat om Sickla köpkvarter och Farsta Centrum, båda söder om Stockholms tullar samt Gränby i Uppsala.

Bolagets handelsplatser är en del av kärnan och de kan försvara sina direktavkastningskrav med hjälp av bra lägen, fortsatte hon.

Atrium Ljungbergs befintliga fastighetsbestånd värderades till 38,5 miljarder kronor vid det senaste kvartalsskiftet, varav handelsfastigheter stod för 14,6 miljarder kronor, eller 38 procent. Merparten, 58 procent eller 22,2 miljarder kronor, utgörs av kontor.

Rörande Slakthusområdet, där Atrium Ljungberg efter sommaren har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms stad avseende omkring 200.000 kvadratmeter bruttoarea, kommer bolaget i sin helhet driva projektet självt.

"Investeringarna kommer att ske över en lång tidsperiod med lite samma tänk som Sickla", sade vd:n.

Det rör sig dels om befintliga fastigheter som ska utvecklas samt även om byggrätter som över tid kommer att utvecklas. Atrium Ljungberg planerar för kontor till omkring 40 procent och bostäder till runt 25 procent i detta område. Bolaget ser framför sig att få en stadsdel där även kultur och restauranger inbegrips och Annica Ånäs jämför bolagets visioner för området med "Meat Packing"-distriktet i New York.

Bolaget förväntar sig att ha kommit längre i processen med att skriva avtal gällande Slakthusområdet i samband med bokslutet för 2018. Planen är därför att hålla en kapitalmarknadsdag i samband med rapportsläppet i februari.