Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-24 08:08:50

DEDICARE: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 12,3 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 12,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (16). Resultatet per aktie uppgick till 1:36 kronor (1:78).

Kostnader i samband med vd:s avgång blev 3,2 miljoner kronor (-).

Intäkterna uppgick till 196 miljoner kronor (173).

Rörelseresultatet blev 16,4 miljoner kronor (21,7) och rörelsemarginalen var 8,4 procent (12,6).

Resultatet före skatt uppgick till 16,2 miljoner kronor (21,2).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 21,3 miljoner kronor (11,6).