Stockholm 17:30
-0,47% Idag
+25,05% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-15 15:00:00

Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2018


Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 15 april 2019

Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2018

Hexatronic Groups årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.hexatronicgroup.com. En tryckt version går att beställa via ekonomi@hexatronic.com.


– 2018 var året då vi framgångsrikt genomförde en ompositionering mot tydliga tillväxtmarknader. En relativt utbyggd svensk marknad har de senaste åren dominerat försäljningen. Vi gick in i 2019 med en betydligt större vikt mot stora tillväxtmarknader som befinner sig i sin linda. Hexatronic blev under 2018 en etablerad aktör i Storbritannien och Nordamerika. Lokal närvaro har vi haft under flera år men det tar tid att etablera en position på nya marknader och viktiga steg togs under året. 

Vi har under 2018 fortsatt arbeta med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. I årsredovisningen finner du vår första hållbarhetsrapport, där du kan läsa mer om vårt fortsatta hållbarhetsarbete, säger Henrik Larsson Lyon, VD och Kondernchef Hexatronic Group 

Göteborg 15 april 2019

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.
English version:


Bilaga