Stockholm 10:12
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-03 06:57:53

MAHA ENERGY: TOTAL SNITTPRODUKTION 2.881 FAT/DAG I JUNISTOCKHOLM (Direkt) Maha Energy rapporterar en aggregerad försäljningsproduktion om 81.213 fat olja och 31.359 miljoner kubikfot gas i juni, vilket ger en total kombinerad snittproduktion om cirka 2.881 fat oljeekvivalenter före royalties och skatt under månaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Arbetet med att konvertera GTE-3-brunnen (tie-fältet) har startat och under detta arbete kommer brunnen inte att vara i produktion.

Vad gäller Tartaruga håller en borrigg på att sättas upp vid Maha-1-brunnen. Målet är att testa vissa intervall av sandreservoaren Penedo. Borrningen väntas ta minst 60 dagar.