Stockholm 09:05
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-22 15:42:39

FASTPARTNER: MÖJLIGHETER NÄR ALLT FLER OMPRÖVAR LOKALBEHOV - VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fler företag omprövar sina lokalbehov mot bakgrund av erfarenheterna under pandemin, skriver Fastpartners vd Sven-Olof Johansson i rapporten för det första kvartalet. Men han ser samtidigt möjligheter med trenden.

"Detta är inte enbart negativt, då det i många fall innebär minskning av befintliga ytor, utan medför även möjligheter till nyuthyrning för den som har attraktiva ytor att erbjuda", skriver vd:n

Han ser även ökad aktivitet på transaktionsmarknaden med ett ökat utbud av kontorsfastigheter i storstadsregionerna, "vilket kan skapa goda affärsmöjligheter framgent".

Under kvartalet ökade förvaltningsresultatet med drygt 3 procent till 228 miljoner kronor.

"Förvaltningsresultatet har ökat främst av högre hyresintäkter till följd av förvärvade fastigheter under 2020 samt nytecknade hyreskontrakt och färdigställda hyresgästanpassningar som motverkats av högre driftskostnader till följ av en kall vinter", skriver Sven-Olof Johansson som är övertygad att bolaget kommer att nå sitt mål om ett rullande förvaltningsresultat om minst 1.500 miljoner kronor till år 2025.