Stockholm 14:26
-0,34% Idag
+1,71% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-11 08:36:11

RÅVAROR: FORTSATT UPP FÖR OLJAN, LAGERSIFFROR GER STÖDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljepriserna fortsatte upp på onsdagen och fick stöd av amerikansk statistik över oljelager. Brent-oljan i första termin låg på drygt 62:80 dollar fatet.

De amerikanska lagren av råolja minskade med 7,2 miljoner fat under föregående vecka, enligt branschorganisationen American Petroleum Institute, API. Väntat var en nedgång med 2,7 miljoner fat enligt Reuters.

Donald Trumps avskedande av den nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton öppnar möjligheter för att sanktionerna mot Iran lättas upp, enligt analytiker.

"John Bolton var en känd hök mot Iran och har varit drivkraften bakom att USA lämnade kärnavtalet med Iran och påföljande sanktioner mot oljeproducenter", skrev analytiker på ANZ enligt marknadsbrevet Platts.

Basmetallerna noterades till blandade prisrörelser på onsdagsmorgonen.


Noteringar klockan 08:30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:44 USD 57:84 0,77% 26,65%
Brent, första terminen +0:44 USD 62:82 0,71% 16,01%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar -5 USD 5.820 -0,09% -1,56%
Zink +21 USD 2.359 0,88% -3,89%
Aluminium +3 USD 1.823 0,16% -1,62%
Nickel -15 USD 18.030 -0,08% 69,38%
Bly -5 USD 2.096 -0,24% 4,23%
Tenn -135 USD 17.285 -0,77% -11,18%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +7:12 USD 1492:52 0,48% 16,40%
Silver +0:19 USD 18:18 1,05% 17,62%

Dollarindex +0.05 98.33 0,05% 2,28%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.