Stockholm 14:19
+0,49% Idag
-0,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-19 20:07:54

ATRIUM LJUNGBERG: VD ANNICA ÅNÄS HAR KÖPT AKTIER FÖR 0,7 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Annica Ånäs har per den 19 mars köpt 5.431 B-aktier i Atrium Ljungberg, där hon är vd.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Köpet gjordes till en kurs på närmare 130 kronor per aktie, vilket alltså ger en köpeskilling på drygt 700.000 kronor.