Stockholm 17:30
0,00% Idag
-9,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-27 22:23:58

Kallelse till årsstämma i Integrum AB


Styrelsen för Integrum AB har beslutat att kalla till årsstämma måndagen den 30 september 2019, kl. 17.00 i Krokslätts Fabriker, lokal "Smedjan", Krokslätts Fabriker 50 i Mölndal. Kallelsen kommer i sin helhet att presenteras på www.integrum.se den 28 augusti.


För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se


Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRA™ Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.


Attached html: HTML