Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-21 08:30:19

Publicering av NC Lahegas årsredovisning för 2016


PUBLICERING AV NC LAHEGAS ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

NC Lahega AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2016. Årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.northchemical.se.

Helsingborg 21 april 2017

För ytterligare information:
NC Lahega AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073434 60 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
NC Lahega Pressrelease 2017-04-21.pdf
NC Lahega Arsredovisning 2016.pdf

Denna information är sådan information som NC Lahega AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april kl. 08.30 CET. Redeye AB är NC Lahegas certified adviser.

NC Lahega AB (publ), 556792-0193
NC Lahega är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. NC Lahega-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.northchemical.se
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML