Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-09-26 08:39:42

OREZONE: ANALYSRESULTAT AV BORRNING ORMBÄCKEN BÄTTRE ÄN VÄNTATSTOCKHOLM (Direkt) Orezones provborrning visar att mineraliseringen vid Fetsjön också innefattar Ormbäcken. Sammantaget visar borrhålet vid Ormbäcken bättre än väntade resultat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Analysresultaten visar helt klart att det är värt att arbeta vidare med projektet. Innan vidare borrning utförs skall möjliga anrikningsmetoder utredas. Bolaget startar således parallellt med vidare analyser omgående anrikningsförsök baserade på borrkärnorna", skriver bolaget.