Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-29 08:30:00

Förändring av antalet aktier och röster i MedCap

MedCap (publ) offentliggör härmed att antalet registrerade aktier och röster i MedCap AB per den sista juni uppgår till 13 451 118. Ökningen om 50 000 aktier är hänförlig till aktieteckning i samband med nyttjande av teckningsoptioner i teckningsoptionsprogrammet som beslutades på årsstämman den 28 augusti 2015. Med ett kvotvärde om 0,4 kr per aktie uppgår bolagets aktiekapital per den sista juni 5 380 447 kr.


Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruks förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08.30 CET.


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF