Stockholm 17:30
+1,17% Idag
+11,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-02-06 16:27:17

CROWDSOFT TECHNOLOGY: VILL TA IN CA 26 MLN KR I NYEMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) Aktietorgsbolaget Crowdsoft Technology vill ta in cirka 26 miljoner kronor via en nyemission.

Emissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma och omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare motsvarande 10 procent och garantiåtaganden motsvarande 90 procent, enligt ett pressmeddelande.

Styrelsen bedömer emissionen vara tillräcklig för att finansiera verksamheten fram till dess att den blir självfinansierad.

Teckningskursen är 0:20 kronor per aktie och teckningstiden ska löpa 13-27 mars. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier.