Stockholm 17:30
-1,57% Idag
+18,06% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-15 14:39:24

SKOG: SETRAS RESULTAT PRESSADES AV LÄGRE VOLYMER 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Träindustriföretaget Setra redovisar ett rörelseresultat på 83 miljoner kronor (92) för det första kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgick till 1.128 miljoner kronor (1.130).

"Resultatförsämringen är framförallt kopplad till lägre leverans- och produktionsvolymer", kommenterar vd Hannele Arvonen i ett pressmeddelande.

Enligt Setra har marknadsförhållandena gradvis blivit mer utmanande sedan sista kvartalet av 2018. Prisnedgången har till viss del kompenserats av valutautvecklingen under första kvartalet.

"God timmertillgång, framförallt på grantimmer både i Skandinavien och Centrala Europa, sätter press på priserna på den europeiska marknaden", skriver bolaget.