Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,78% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-20 08:41:45

BUBLAR: EBITDA-RESULTATET BLEV -7,2 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) First North-listade Bublar, verksamt inom XR-teknik (extended reality) och AR (augmented reality), hade en nettoomsättning på 4,7 miljoner kronor (4,7) och ett ebitda-resultat om -7,2 miljoner kronor (-6,0) under det första kvartalet 2020.

Kostnader för utveckling av spel och spelplattform uppgick till cirka 3,4 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till -11,3 miljoner kronor (-9,2), varav avskrivningar på goodwill uppgår till 3,2 miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till -0:21 kronor (-0:22).

"Förlusterna är högre än motsvarande period föregående år, vilket reflekterar högre kostnader för färdigställandet av Otherworld Heroes och Hello Kitty AR: Kawaii World. Spelutvecklingen belastar resultaträkningen fullt ut.

Vid periodens slut uppgick likvida medel till 27,0 miljoner kronor (20,3). Kassaflödet var -10,3 miljoner kronor (-0,3).

Bolaget har efter periodens slut genomfört en villkorad riktad nyemission relaterat till förvärvet av Goodbye Kansas som skulle tillföra bolaget cirka 50 miljoner kronor i likvida medel före emissionskostnader.

Vad gäller covid-19-pandemin har Bublar hittills klarat produktionen i samtliga av bolagets segment väl, enligt vd Maria A Grimaldi.

"Hur den påverkar oss framåt är beroende av hur länge denna situation består och när länder väljer att lätta på sina restriktioner", skriver hon.