Stockholm 16:54
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-24 11:00:22

ECOCLIME: HÖJER OMSÄTTNINGSMÅL TILL 65 MLN KR 2018STOCKHOLM (Direkt) Ecoclime höjer sitt omsättningsmål för helåret 2018 till 65 miljoner kronor, vilket innebär en fördubbling jämfört med föregående år. Det är såväl inomhusklimat som automationsverksamheterna som utvecklats starkare än planerat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Målet för året justeras upp efter att faktureringen varit högre än beräknat under tredje kvartalet samt att orderingången fortsatt att öka mer än bolagets tidigare scenario om 60 miljoner kronor för året", skriver bolaget.

Den ökande orderingången i koncernen betyder att Ecoclime under oktober nått en rullande årsomsättningstakt om 80 miljoner kronor från fjärde kvartalet 2018. Det är en ökning jämfört med vad som kommunicerades den 18 april 2018 då den rullande årsomsättningen låg på 70 miljoner kronor, vilket var en följd av förvärvet av SDC Automation.

"Utvecklingen visar att den tillväxtstrategi som bolaget driver har varit framgångsrik och möjliggör en ökad tillväxttakt under första halvan av 2019 med fler nyanställningar och förvärv", heter det.