Stockholm 09:51
-0,20% Idag
+18,40% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-08 14:30:53

SUEZ uppgraderar fransk anläggning


ECOMB har fått en beställning från Econotre i sydfrankrike, en uppgradering av
Ecotube-systemet. Anläggningen ligger utanför Toulouse och Econotre är ett
dotterbolag till SITA, som i sin tur ägs av den inom avfallsområdet
världsledande koncernen SUEZ.Ecotube-systemet installerades i de två
avfallseldade pannorna redan 2005, här har vi uppnått ett av de allra bästa
resultaten - minskade NOx-utsläpp med över 60% med bara luft.Ingen tillsats av
kemikalier som ammoniak eller urea!Den befintliga förbränningsluften minskas
och fördelas om och tillsammans med Ecotubernas höghastighetsmunstycken
(luftstrålar på upp till 200 m/s) kan vi åstadkomma denna stora förbättring.
Utsläppen ligger därför på ca 140 mg/Nm3, med bred marginal under kravet på
200 mg/Nm3.Ordervärdet uppgår totalt till 0,4 MSEK och leveransen kommer att
ske under Q4 i år.


För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018.


Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I det nya affärsområdet Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den "gröna" vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF