Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-09 11:28:16

Flaggningsmeddelande i Skanska AB


Flaggningsmeddelande i Skanska AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556000-4615 Skanska AB
InstrumentClass A & B shares
InnehavareFredrik Lundberg
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-02-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier21 187 376
 - direkt innehavda rösträtter1 153 760
 - indirekt innehavda rösträtter74 370 000
Andel
 - aktier5,04578 %
 - direkt innehavda rösträtter0,19303 %
 - indirekt innehavda rösträtter12,44266 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,63569 % 21 187 376
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,63569 % 21 187 376
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagL E Lundbergsföretagen AB
 - antal rösträtter73 370 000
 - andel av rösträtter12,27535 %
 - bolagK W Kapitalförvaltning AB
 - antal rösträtter1 000 000
 - andel av rösträtter0,16731 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter75 523 760
 - andel av rösträtter12,63569 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnClaes Boustedt
 - telefon+46 (8) 4630600
 - mejlclaes.boustedt@lundbergs.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML