Stockholm 17:30
-0,47% Idag
+25,05% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-30 10:13:02

AURIANT MINING: HÖJER PRODUKTIONSPROGNOS FÖR HELÅRETSTOCKHOLM (Direkt) Det First North-listade gruvbolaget Auriant Mining bröt 65.000 ton malm under det tredje kvartalet, med en snittgrad på 2,79 gram per ton, och denna malm staplades. Total guldproduktion från staplad malm för årets första nio månader uppgick till 206 kilo, jämfört med 539 kilo motsvarande period i fjol.

Bolaget räknar med att Tardan-produktionen för helåret 2018 kommer att uppgå till 380 kilo, en ökning från tidigare prognos på 350 kilo.

Det framgår av delårsrapporten.

CIL-projektet fortskrider enligt plan och hittills äör omkring 60 procent färdigställt. Produktion väntas påbörjas i juli 2019 med ett produktionsmål om 1 ton guld 2019.

Under januari-september uppgick Auriants intäkter till 94,7 miljoner kronor (223) och ebitda-resultatet blev -24,4 miljoner kronor (49,8). Operativt kassaflöde var positivt och uppgick till 17,1 miljoner kronor (37,9).

"De två huvudprioriteterna för ledningen under de sista veckorna 2018 är att nå guldproduktionsprognosen för året och att säkerställa att CIL-projektet är enligt tidsplan och budget", kommenterar finanschefen Alexander Buchnev i rapporten.