Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-17 09:18:57

NFO DRIVES: OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 22% 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Aktietorgets NFO Drives omsättning uppgick till 7,2 miljoner kronor under det första kvartalet 2018, jämfört med 5,6 motsvarande period 2017.

Ökningen på cirka 22 procent förklaras med en ökad kundtillströmning samt en ökad omsättning på befintlig kundstock.

Det framgår av rapporten.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,2 miljoner kronor (-0,4).

Bolaget genererade positivt kassaflöde under första kvartalet, 1,6 miljoner kronor. Detta genom att aktivt ha förbättrat villkoren på utestående skulder och fodringar, samt ett arbete med lageroptimering.

NFO Drives kostnadsreduceringsprojekt har resulterat på en kostnadsreduktion på externa kostnader med 25 procent under första kvartalet jämfört med samma period i 2017.