Stockholm 14:19
+0,49% Idag
-0,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-26 09:15:42

HEMCHECK: ÖKAD FÖRLUST 2017STOCKHOLM (Direkt) First North-listade Hemcheck redovisar en förlust om -1,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017, vilket gör att resultat efter finansiella poster för helåret blev -5,4 miljoner kronor (-2,4).

Det framgår av bokslutskommunikén.

Rörelsens intäkter uppgick till 0 kronor (11.075) fjärde kvartalet och 10.000 kronor (28.425) under helåret.

"2018 blir spännande. Det är året då vi kommer att få se Hemcheck transformeras från renodlat forsknings- och utvecklingsbolag till en marknadsaktör med kommersiellt gångbara produkter", kommenterar vd Annelie Brolinson.