Stockholm 09:13
0,00% Idag
-2,93% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-12 07:18:47

SBB: I HYRESRÄTTSPROJEKTAFFÄR MED KLARABOSTOCKHOLM (Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB säljer byggrätter för byggnation av hyresrätter till ett utvecklingsbolag samägt med Klarabo. Efter färdigställande förvärvar Klarabo fastigheterna för marknadsvärde.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt omfattar byggrätterna cirka 20.000 kvadratmeter bruttoarea. Ett genomsnittspris om runt 3.200 kronor per kvadratmeter anges för byggrätterna belägna i Karlskrona, Höganäs och Falun, eller drygt 60 miljoner kronor för de 20.000 kvadratmeterna som ska ge omkring 250 lägenheter.