Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-22 13:00:00

Analyst Group: Aktieanalys på Doxa - Pågående nyemission kan möjliggöra ökad tillväxt

Doxa kommer vid fullteckning av pågående nyemission tillföras en nettolikvid om ca 19,6 MSEK, vilken ska användas för att finansiera framtida tillväxt och utveckling av nya produkter. Kursen har sedan september 2017 sjunkit med ca 60 %, vilket kan förklaras av försenad privat label-förhandling och rådande kapitalbehov. 2018 prognostiseras Doxa omsätta 26 MSEK i ett Base-scenario. Givet en målmultipel om EV/S 5 härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett potentiellt värde om 1,8 kr per aktie.


 
För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/doxa-q3/ (https://analystgroup.se/?post_type=analysis&p=7718&preview=true)
 
 
Marknaden för kronor och broar förväntas fortsätta växa
Marknaden för dentalcement drivs av användandet av kronor och bryggor, vilka cementeras fast på befintlig tand. Globalt är Europa den största marknaden för kronor och bryggor (43 % av marknaden), och kan förklaras av en väl utbyggd tandvård som prioriteras högt. Nordamerika är näst störst med en andel om 28 %.
 
Prisbelönad produkt och befintligt distributörsnätverk
Ceramir C&B har erhållit flertalet priser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor fyra år i rad, samt Best in Class Technology fyra år i rad av Cellerant Consulting Group. Dessa utmärkelser är viktiga för Bolaget då det skapar varumärkeskännedom. Att vinna priserna flera år i rad ger även Ceramir C&B en tydlig kvalitetsstämpel som är viktig för att nå ut till samtliga inom branschen för dentalcement. Doxa har idag ett befintligt försäljningsnätverk bestående av drygt 20 distributörer över fyra kontinenter.
 
Förhandlingar om Ceramir Crown & Bridge som Private Label har avancerat
Förhandlingar pågår med en aktör som kan lansera Ceramir under eget varumärke. Om affären sker erhåller Doxa en större betalning vid signering och på lång sikt är avtalet positivt för Doxas tillväxtmöjligheter.
 
Bundling med kronor kan ge hävstångseffekt
För Doxa innebär det dels ett nytt distributionssätt av Bolagets produkter, dels en hävstång då många av dessa distributörer tillverkar kronor i stora volymer. Doxa har idag ett avtal om bundling med Drake Dental Labs USA och Doxa arbetar för att ytterligare etablera denna affärsmodell.
 
Trögrörlig och konservativ marknad
Utmaningar finns i att på ett effektivt sätt penetrera marknaden, vilket dels kan förklaras av Doxas storlek relativt andra aktörer, dels strukturella förutsättningar i form av trögrörliga regulatoriska myndigheter och konservativa kunder.
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/) Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Doxa. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF