Stockholm 17:30
-1,57% Idag
+18,06% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-21 07:45:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") fortsätter växa inom segmentet samhällsfastigheter genom köp av 14 fastigheter från Hemsö lokaliserade i Stockholm och Västra Götaland för ca 1,2 mdkr.


Portföljen återfinns till 60% i Stockholm och hyresintäkterna generas till 94% från verksamheter som finansieras av offentliga medel varav 61% kommer direkt från stat, landsting eller kommun med tyngdpunkt på vård och utbildningslokaler. Den genomsnittliga kontraktslängden i portföljen är 6,8 år och hyresintäkten 79,7 mkr. Den totala uthyrningsbara ytan i portföljen är 56 000 kvm.

"Vi är nöjda att ha ingått denna affär med Hemsö, som vi tycker har ett fastighetsbestånd av hög kvalitet. Med förvärvet stärker vi vår position som Nordens ledande noterade aktör inom samhällsfastigheter samt stärker vår förvaltning i Stockholm och Västra Götalandsregionen," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB tillträder fastigheterna 27 maj 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML