Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-22 20:35:29

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 20:35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen -0:62 USD 33:30 -1,83% -45,20%
Brent, första terminen -0:92 USD 35:14 -2,55% -46,78%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar -85 USD 5.305 -1,58% -14,01%
Zink +16 USD 1.985 0,81% -12,75%
Aluminium -18 USD 1.504 -1,15% -16,61%
Nickel -140 USD 12.280 -1,13% -12,66%
Bly -7 USD 1.648 -0,39% -14,33%
Tenn -25 USD 15.380 -0,16% -10,27%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +8:36 USD 1734:96 0,48% 14,35%
Silver +0:05 USD 17:14 0,28% -3,82%

Dollarindex +0.00 99.42 0,00% 3,04%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.