Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-09 13:45:00

Pallas Group AB: Tf. VD utsedd till ordinarie VD


Styrelsen har idag utsett tf. VD Peter Persson till ordinarie VD för bolaget.
 

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 1345 CET.
 

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF