Stockholm 10:53
-0,05% Idag
+18,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-15 10:00:00

aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2017


aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida.


Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se


aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Södergatan 26 · 211 34 Malmö · Tel: 46 46 780 06 73 · e-post: post@axichem.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF