Stockholm 10:22
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-09 17:43:42

SEDANA MEDICAL: RIKTAD EMISSION 350 MLN KR, SKA TILL HUVUDLISTASTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Sedana Medical, som säljer medicintekniska produktfamiljen Anaconda för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar, meddelar sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 350 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes parallellt med beskedet att Sedana Medical har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 18 månader.

Sedana Medical har gett i uppdrag till Pareto Securities att utreda förutsättningarna för nyemission av aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen och allokeringen av de nya aktierna i den riktade nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas vid börsens stängning på onsdagen och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North påbörjas på torsdagen den 10 oktober.

Anledningen till att den riktade nyemissionen genomförs är i första hand för att finansiera genomförandet av aktiviteter för att uppnå marknadsgodkännande av Anaconda och Isoconda i USA.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera ägarbasen i bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, uppger Sedana Medical.

I samband med den riktade nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under ett halvår.

I samband med den riktade nyemissionen har styrelseledamot Michael Ryan indikerat att han avser att köpa, till priset som sätts under bookbuilding-förförandet, upp till 75.000 aktier från styrelseledamoten Sten Gibeck.

Vidare har Michael Ryan åtagit sig att inte sälja några av sina befintliga aktier i Sedana Medical under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den riktade nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Även de övriga styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några aktier i Sedana Medical under 90 kalenderdagar.