Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-12 10:57:47

RÄNTOR/VALUTOR: 2,3% KPIF-INFLATION BESVIKELSE, KRONAN TAPPARSTOCKHOLM (Direkt) Kronan försvagas markant mot euron och dollarn efter att SCB redovisat inflationsutfallet för september. Svenska statspappersräntor sjunker samtidigt mer än tyska räntor på torsdagsförmiddagen.

Efter fem månader med överraskningar på uppsidan rapporterade SCB att KPIF-inflationen oväntat förblev oförändrad på 2,3 procent i september jämfört med i augusti. Det var väl under de 2,5 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät, och även under de 2,4 procent som Riksbankens prognosbana från i september pekade mot.

KPIF-inflationen exklusive energi sjönk samtidigt till 1,9 procent i september, från 2,0 procent i augusti. Här pekade Riksbankens prognosbana mot +2,2 procent.

Kronan försvagades från nivåer strax under 9:53 till närmare 9:59 omedelbart efter publiceringen av inflationsdata, och efter en kort tids konsolidering fortsatte EUR/SEK senare upp mot närmare 9:60. Svenska statsobligationsräntor sjunker 3-5 punkter, med störst nedgång i medellånga löptider.

Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank noterar i ett kundbrev att lägre klädpriser än väntat och större prisnedgångar på transporttjänster var överraskningarna i utfallet. Hans kollega, Knut Hallberg, skev samtidigt på Twitter att utfallet minskar sannolikheten för att Riksbanken höjer räntan tidigare än vad Riksbankens egen räntebana antyder (tredje kvartalet 2018).

SHB-ekonomen Johan Löf påpekar att stigande energipriser mildrade Riksbankens prognosfel beträffande KPIF, i stället var KPIF exklusive energi betydligt lägre än vad Riksbanken räknat med. Det stärker Handelsbankens bedömning om att Riksbanken kommer att "hålla kursen" vid oktobermötet och avvakta ny information innan man tydligt kommunicerar den framtida policyn.

SEB-ekonomen Olle Holmgren skriver för sin del att utfallet bekräftar deras, och Riksbankens, prognoser om att inflationen har toppat och att KPIF-inflationen nu kommer att sjunka ner under 2 procent under hösten.

SCB rapporterade också på förmiddagen att svenska småhuspriser steg 3 procent under perioden juli-september jämfört med föregående tremånadersperiod, och med närmare 9 procent jämfört med samma period 2016.

Europeiska statspappersräntor handlas svagt lägre på torsdagsförmiddagen än vid svensk stängning på onsdagen, euron handlas samtidigt något högre mot dollarn.

Nedgången i europeiska räntor följer i spåren på en vändning nedåt i amerikanska statspappersräntor på torsdagen, efter att ha stigit något i samband med publiceringen av protokollet från FOMC-mötet i september på onsdagskvällen.

Protokollet antydde att ledamöterna som helhet bedömer att räntan kan höjas en gång till före årsskiftet, men några ledamöter påpekade att en höjning är beroende av att inflationen verkligen vänder upp.

Ett flertal ledamöter anförde att deras beslut om en eventuell ytterligare räntehöjning "beror i hög grad på om inkommande data kommande månader ökar deras förtroende för att inflationen rör sig uppåt mot kommitténs symmetriska 2-procentsmål".

Ledamöterna kan inhämta viss information i morgondagens amerikanska KPI-data för september, men informationsvärdet kan nu vara svagare än normalt givet att det väntas störningar förknippade med orkanerna i slutet av augusti och september.

På torsdagen, klockan 14.30, redovisas USA-PPI för september, som eventuellt kan ge vissa ledtrådar inför fredagens KPI-data. Då publiceras också sedvanlig veckodata om antalet nyanmälda arbetslösa.

Det väntar också ett flertal anföranden från ledamöter från Fed och andra centralbanker vid olika event i Washington. Störst intresse riktas kanske mot en paneldebatt om penningpolitik klockan 16.30, med deltagande av ECB-chefen Mario Draghi och Fedguvernören Lael Brainard.

Klockan 11.00 publicerar Eurostat industriproduktionsdata för augusti.torsdag kl 10.50 (onsdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:0904 (8:0500) Statsobl 2y -0,68 (-0,64)
EUR/SEK 9:5970 (9:5377) Statsobl 10y 0,91 (0,94)
EUR/USD 1:1863 (1:1848) Räntegap/ty 46 (48)
US obl 10 2,32 (2,33) Ty obl 10 0,45 (0,46)