Stockholm 13:26
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-09 09:13:35

IRISITY: BESLUT OM RIKTAD EMISSION CA 25 MLN KR, KURS 17:50 KRSTOCKHOLM (Direkt) Styrelsen för AI-säkerhetsbolaget Irisity har beslutat om en riktad nyemission om 1.448.914 aktier till en teckningskurs om 17:50 kronor per aktie. Bolaget tillförs 25,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande och motsvarar en rabatt om 13,8 procent mot stängningskursen den 8 november 2018.

Aktier i Nyemissionen har tecknats av ett flertal nordiska internationella institutionella samt privata investerare och vissa större aktieägare i bolaget, heter det.

Emissionsbeslutet är villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma som ska hållas den 29 november.

Vissa av bolagets befintliga aktieägare, vilka tillsammans representerar cirka 40 procent av rösterna, har åtagit sig att rösta för godkännande av Nyemissionen på den extra bolagsstämman.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Irisity efter nyemissionen.

På torsdagskvällen meddelade Irisity avsåg göra en riktad emission på upp till cirka 3,2 milijoner aktier. Irisity meddelade också på torsdagskvällen, i ett separat pressmeddelande, att det inlett diskussioner om ett eventuellt förvärv av AI-konsultbolaget Visionists.