Stockholm 09:50
-0,27% Idag
-3,19% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-27 15:38:48

SBB: RENOVERAR 1.300 LGH NÄRMASTE ÅREN TILL BRA AVKASTNING - VDSTOCKHOLM (Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB har efter överenskommelse med Hyresgästföreningen påbörjat renovering av sammanlagt drygt 1.000 hyreslägenheter. Detta är investeringar som ger en bra avkastning på investerat belopp.

Det säger vd:n Ilija Batljan till Nyhetsbyrån Direkt.

"I det första kvartalet renoverade vi 91 lägenheter och vi har förberett för att rusta upp ytterligare 360 lägenheter under resterande del av 2018. Överenskommelsen om 1.279 lägenheter ger oss ett bra underlag för renoveringar under 2,5 år", säger han med påpekande att det är investeringar som ger potential för fortsatt ökning av substansvärdet.

Själva renoveringarna tar vid när det sker naturlig utflyttning. Med de hyreshöjningar som SBB kan få igenom efter upprustningen är avkastningen på eget kapital kring 8-9 procent från dessa investeringar. Det kan jämföras med att bolagets hyresfastigheter har en snittdirektavkastning runt 4,5 procent.

"Våra hyresfastigheter har låga hyresnivåer och är bokade till lågt värde. Våra hyresrätter har ett genomsnittligt värde på strax under 12.000 kronor per kvadratmeter i balansräkningen medan budet på Victoria Park motsvarar cirka 17.000 kronor per kvadratmeter för deras bestånd", säger han.

Bostäder utgör omkring en fjärdedel av SBB:s totala fastighetsbestånd på strax under 24 miljarder kronor. Bolaget äger bland annat hyresfastigheter i Storstockholm i form av Nykvarn och Järfälla samt centralt belägna bostadshus i städer som Falun och Borlänge, Sundsvall och Oskarshamn.

Merparten av fastighetsbeståndet, nära två tredjedelar, utgörs av samhällsfastigheter och ytterligare cirka 10 procent av bostadsbyggrätter. I det första kvartalet uppgick de orealiserade värdeförändringarna på fastigheter till 72 miljoner kronor (644). De klart lägre värdeförändringarna medförde att nettoresultatet landade på 113 miljoner kronor (648) trots att driftöverskottet ökade till 233 miljoner (131).

"Värdeförändringarna är ett resultat av transaktioner eller större investeringar. Utan transaktioner och då det varit för kallt för större investeringar var det inte några större värdeförändringar. Att vi ska renovera lägenheter kommer att ge hjälp till värdeförändringarna under kommande kvartal", säger Ilija Batljan.

SBB:s senaste fastighetsförvärv har kommit i Finland där tre äldreboenden har köpts. Och det går att räkna med att bolaget genomför ytterligare affärer där.

"Det är den mest intressanta marknaden framöver", säger Ilija Batljan som ser direktavkastningsnivåerna på den marknaden som klart mer attraktiva.

Bolagets arbete med att reducera den finansiella risken och stärka framtida intjäning fortgår. Återköp av obligationer och återbetalning av vissa lån hade en negativ resultatpåverkan i det första kvartalet. Engångsposter om sammantaget 30 miljoner kronor belastade förvaltningsresultatet i det första kvartalet som rapporterades till 73 miljoner kronor (35).

"Vi jobbar hårt för att rensa bort dyra lån och arbetet kan tänkas fortsätta. Senare i år förväntar vi oss inflöde av medel från försäljningar av byggrätter som kan tänkas användas för att ytterligare sänka belåningsgraden", säger vd:n.

I slutet av mars var belåningsgraden 62 procent, mot ett mål om max 60 procent. SBB hoppas också uppfylla villkoren för en "investment grade"-rating före årsskiftet.

Bolaget vill matcha sina lån och tillgångar som en naturlig säkring ("hedge") och med finländska euro-baserade tillgångar kan det mycket väl tänkas bli så att bolaget säljer euro-obligationer, framhåller Ilija Batljan.

SBB har nu funnits i drygt två år och är i dagsläget listat på First North Premier. Bolaget siktar fortsatt på en flytt till Stockholmsbörsens huvudlista.

"Vi är redo för nästa steg", säger Ilija Batljan men påpekar att SBB först måste nå upp till kravet om tre verksamhetsår.

Dessförinnan stundar ett svenskt val i höst. I kommuner spelar styret inte någon roll för SBB då behovet av hjälp av fastighetsförvaltning förstås oavsett "färg", säger Nynäshamns tidigare kommunalråd. Det enda som påverkas är "kommunaffärer" som tar en paus i omkring ett år fram till kort efter årsskiftet efter valet då de nya kommunledningarna är på plats.

På regeringsfronten efterlyser han samtidigt en blocköverskridande lösning rörande bland annat bostadsfrågor.

"Det vore bra för fastighetsbranschen om det kom till överenskommelser mellan blocken för att undvika ryckighet och att det i stället gavs långsiktiga spelregler", säger han.