Stockholm 17:30
+1,10% Idag
-6,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-01-13 10:30:00

Penser Access: Maha Energy - Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder

Mahas produktionsguidning på 5000-5500 boepd för 2020 blev något lägre än de 5700 boepd vi räknat med. Det är dock fortfarande en markant ökning jämfört med de cirka 3000 boepd bolaget presterade under 2019. Bolagets produktionsguidning förutsätter implicit framgångsrika resultat från testerna av 107D och Maha-1, och ska även ses i ljuset av att flera av de planerade åtgärderna för 2019 blev försenade. Sammantaget räknar vi nu med en produktion i mitten av bolagets guidning, på 5250 boepd för 2020e som då är villkorad till att den operationella motvinden kring utrustnings- och tillståndsfrågor vänder under H1 2020. Sammantaget ser vi ändå goda chanser för ett bra nyhetsflöde från bolaget framöver och med investeringar på USD 20,7m ser vi utrymme för ett fritt kassaflöde 2020e på över USD 30m, motsvarande en FCF yield över 10%. Sammantaget ser vi ett värderingsstöd för aktien på 28-29 kr per aktie. Med goda chanser för fortsatt organisk tillväxt på Tartaruga samt ett potentiellt besked om ett större förvärv som potentiell trigger ser vi fortsatt en hög potential i aktien, till en medelhög risk.  


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/maha_20200113.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML