Stockholm 17:30
+0,08% Idag
+20,12% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-23 08:55:09

MATRA PETROLEUM: STIGANDE INTÄKTER 3KV, PROD MÅL INOM RÄCKHÅLLSTOCKHOLM (Direkt) Matra Petroleum, som handlas på First North, redovisar intäkter på 3,2 miljoner dollar för det tredje kvartalet (2,4). Ebitda-resultatet uppgick till 0,5 miljoner dollar (0,4).

Det framgår av rapporten.

Produktion av olja och gas, brutto, uppgick i genomsnitt till 823 fat oljeekvivalent per dag (713)

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 miljoner dollar (-0,6).

"Årets borrprogram, som omfattar 24 brunnar, kommer att förlängas in i nästa år eftersom vi nu kommer in i vintersäsongen, med fler utmaningar och minskad borrtakt. När det nuvarande programmet slutförts planerar vi att lansera ett utökat borrprogram för 2019. Med tillskott från de nya brunnar som färdigställs under fjärde kvartalet är produktionsmålet alltjämt inom räckhåll och vi förväntar oss fortsatta produktionsökningar 2019", skriver vd Maxim Barskiy i rapporten.