Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,84% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-12-22 08:38:39

BONZUN: GÖR RIKTAD FÖRETRÄDESEMISSIONSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonzun ska göra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför bolaget cirka 14,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en unit bestående av två nyemitterade aktier och en teckningsoption till 2:50 kronor per unit, motsvarande 1:25 kronor per aktie.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från bland annat vd Bonnie Roupé (via bolag) och Erik Mitteregger (via bolag) samt via garantiåtaganden.

Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner kan Bonzun komma att tillföras högst cirka 25,4 miljoner kronor före emissionskostnader.