Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-28 08:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Detaljplan för 400 bostäder och omsorgsfastighet i Nykvarn lagakraftvunnen

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har tillsammans med Nykvarns kommun arbetat fram en ny detaljplan för cirka 400 bostäder och en vård- och omsorgsfastighet. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och projektering av området startas omgående.


Området har god tillgång till kollektivtrafik med promenadavstånd till Nykvarns station och när det är färdigutvecklat blir det en naturlig förläning av Nykvarns centrum. De nya bostadshusen byggs både som flerfamiljshus och radhus. Dessutom blir det möjligt att bygga på befintliga bostadshus med två våningar.

"Vi är glada över att SBB får bidra till nya bostäder och ett nytt vård- och omsorgsboende genom att utveckla en befintlig förvaltningsfastighet. Samarbetet med kommunen funkar mycket bra och vi ser framemot att vara med i Nykvarns fortsatta utveckling," säger Krister Karlsson, vice VD i Samhälssbyggnadsbolaget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, krister@sbbnorden.se


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML