Stockholm 17:30
0,00% Idag
+27,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-27 10:45:41

ELECTRA: ÖKAD AFFÄRSVOLYM, POSITIVT BIDRAG EURONICS LYFTE 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electra, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, ökade sin omsättning med drygt 12 procent under det första kvartalet. Mätt på rullande tolv månader passerade koncernen 2 miljarder kronor i omsättning.

"Den ökande affärsvolymens förtjänst kompletteras med att intressebolaget Euronics Danmark lämnar positivt resultatbidrag från den löpande verksamheten. Sammantaget visar vi ett resultat på 3,9 miljoner kronor (1,5) efter finansnetto, en bra och tillfredställande start på året", skriver vd Anneli Sjöstedt i rapporten för det första kvartalet.

Handelsverksamheten inom hemelektronik går fortsatt bra, uppger Electra.

"Den goda efterfrågan vi såg för verksamhetsåret 2020 håller i sig och våra kedjebutiker och övriga samarbetspartners uppvisar försäljningsnivåer som är väl så goda som förra årets inledande kvartal", skriver Anneli Sjöstedt.

För intressebolaget Euronics Danmark var det konsoliderade resultatet första kvartalet 1,0 miljoner kronor (-0,7).

Verksamheten kring möbler inom kedjekonceptet Em Home innebär däremot fortsatta utmaningar.

"Vidtagna åtgärder går enligt plan och ser ut att ge avsedd effekt men verksamhetsområdet har fortfarande en negativ resultatpåverkan på koncernen uppgående till 1,2 (2,5) miljoner kronor", skriver Anneli Sjöstedt.

Electrachefen uppger vidare att verksamheten hittills inte utsatt för någon större negativ påverkan av pandemin.