Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-06-29 16:21:35

RÄNTOR/VALUTOR: SVAGARE DOLLAR MED FOKUS PÅ VIRUSVÅGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dollarn försvagades brett på måndagen medan euron stärktes. Läget på marknaden var dock fortsatt oklart när stigande antal fall av coronaviruset på flera håll i USA hindrade optimism kring den ekonomiska återhämtningen från att få fäste.

Det globala antalet bekräftade fall uppgick på måndagseftermiddagen till 10.178.547, enligt Johns Hopkins-universitetet. Antalet dödsfall passerade halvmiljonen på söndagen och uppgick till 502.589.

Statistik från Arbetsförmedlingen visade att arbetslösheten ökade till 9,0 procent förra veckan från 8,9 procent veckan före.

Förra veckan skrev 11.576 personer in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, ned från 15.753 veckan före. Totalt är nu 465.051 personer inskrivna arbetslösa.

"Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bedöms att fortsätta öka för att nå över 600.000 inskrivna arbetslösa i början av 2021. Därefter väntas antalet börja minska i långsam takt", säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Förra veckan varslades 1.915 personer om uppsägning. Det är en minskning från 3.648 från föregående vecka. Totalt har nu 88.408 personer varslats om uppsägning sedan krisen inleddes i början av mars.

Danske Banks chefekonom i Sverige, Michael Grahn, beskrev på Twitter statistiken som "oroande" och noterade att antalet varsel i juni var högre än i maj vilket tyder på att återhämtningen går långsamt.

Inflationstakten i Tyskland steg överraskande till 0,9 procent i juni jämfört med 0,6 procent i maj.

Väntat var en KPI-inflation på 0,6 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Enligt Commerzbank var uppgången i stor utsträckning en följd av återhämtningen i oljepriset. Utöver det bidrog fortsatta lättnader av virusrestriktionerna till något högre kärninflation.

Hoppet beskrivs däremot som tillfälligt och under andra halvåret väntas inflationen vara betydligt lägre till följd av en tillfälligt sänk moms.

"Erfarenhet från finanskrisen 2008/2009 visar att företag bara delvis för vidare den lägre momsen till kunderna. Men det kan vara nog för att trycka ner inflationstakten nära noll i juli", skrev Commerzbank.

Vinsterna i kinesiska industriföretag sjönk 19,3 procent under januari-maj, jämfört med motsvarande period föregående år.

Under enbart maj steg vinsterna med 6,0 procent jämfört med maj 2019. Det var första månaden i år med stigande vinster, i april sjönk vinsterna 4,3 procent.

Statistikbyrån noterade att vinsterna har förbättrats markant i nyckelsektorer som oljebehandling, kemisk industri samt järn och stål. Viruspandemin fortsätter dock att tynga efterfrågan.

Pundet försvagades omkring 0,3 procent på måndagen. Inledningsvis stärktes valutan drygt 0,4 procent på hopp om potentiellt stark tillväxt till följd av infrastruktursatsningar. Efterhand kröp dock tvivel in i marknaden kring hur satsningarna skulle finansieras, vilket ledde till en vändning.

Följetongen som är brexitförhandlingarna bidrog också med nedåtpress genom oro för huruvida Storbritannien ska hinna nå ett handelsavtal med EU.

"Det finns mycket skepsis kring huruvida Johnsons regering kommer kompromissa med EU eller om den kommer släppa det och bara låta handeln vila på WTO-villkor från och med januari", sade Jane Foley, chef för valutastrategi vid Rabobank, till Reuters.