Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-25 11:13:36

Analysguiden: Property tech allt hetare- syns mindre i Ecoclimes aktiekurs

Både Netmore och Ecoclime har fått större order inom IoT-lösningar för fastighetsautomation under första halvåret 2019. Men det syns mindre i Ecoclimes aktiekursutveckling.


Nyligen fick Netmore en stororder på att digitalisera fastighetsbolaget Akelius befintliga mät- och styrsystem för sina fastigheter i flera städer bland annat Berlin och New York. Här handlade det främst om systemintegration av kundens befintliga fastighetsstyr- och mätsystem. Denna IoT-lösning ska hjälpa fastighetsägaren (Akelius) att sänka energiförbrukningen med 10 procent i sina fastigheter. Netmores aktie har stigit en del sedan dess även om den har fallit tillbaka från kurstoppen, se bifogade kursdiagram. Syns inte bilderna? Läs här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kommentar-ecoclime-property-tech-allt-hetare-syns-mindre-i-aktiekursen).

[wysiwyg_image]

Ett annat bolag som levererar en IoT-baserad automationsplattform för övervakning, styrning och optimering av energiförbrukning i fastigheter är Ecoclime via fastighetsautomation och dotterbolaget SDC Automation. Bolagets senaste annonserade stororder avseende automatisering av serverhallar värd 55 miljoner kronor är dock från 15 mars 2019. Den vanns i konkurrens med internationella storföretag i sektorn, vilket är ett styrketecken. Men kursutvecklingen har samtidigt varit måttligare i Ecoclime, se graf nedan.

[wysiwyg_image]

Vi ser en stor potential inom fastighetsautomation och IoT, det vill säga att fastighetens styrsystem samt mätning av media-förbrukning som el, vatten och värme digitaliseras. Det ger fastighetsägaren en omedelbar och centraliserad överblick vilket kan underlätta att energieffektiviseringsmålen kan uppnås. Fastighetsbranschen har många och sinsemellan inte nödvändigtvis kompatibla system installerade på olika håll, vilket ökar kundernas incitament att digitalisera dessa.

 Vårt Bear-scenario i Ecoclime ger ett DCF-värde för aktien på 5,3 kronor per aktie, medan vårt Bas-scenario resulterar i 8,6 kronor per aktie och Bull-scenariot ger 12,4 kronor per aktie.

Läs vår senast uppdaterade Ecoclime-analys här (http://https//www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-okat-saljfokus-efter-stororder).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Lär mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden).
Attached html: HTML