Stockholm 14:47
+0,47% Idag
-0,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-23 08:00:00

Sedana Medical AB (publ) ansöker om registrering av AnaConDa i Japan

Sedana Medical AB ("Sedana Medical och Bolaget") har idag skickat in en registreringsansökan av den medicintekniska produkten AnaConDa i Japan genom sin japanska distributör.  


AnaConDa är en patenterad medicinteknisk produkt med en unik teknologi som gör det möjligt att sedera patienter med ett flyktigt anestetikum på intensivvårdsavdelningar, så kallad inhalationssedering.

AnaConDa godkändes den 23 februari 2017 av den Sydkoreanska myndigheten K-FDA som första land i Asien. Idag har Sedana Medical ansökt hos den japanska myndigheten Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) för registrering av AnaConDa genom sin japanska distributör. Vid godkännande blir Japan därmed det andra landet i Asien där AnaConDa registreras. Bolaget förväntar sig att en registreringsprocess tar cirka 1-3 år i Japan.

Sedana Medical har sedan tidigare ingått avtal med den japanska distributören Mediconovus avseende rättigheter att marknadsföra och sälja AnaConDa till japanska sjukhus.

"Vi är stolta över att vi tar detta utvecklingssteg. Japan är den näst största marknaden i Asien och därmed viktig för oss. Detta går helt i linje med vår strategi att utveckla terapin inhalationssedering inom intensivvården. Vi tar därmed ytterligare ett stort steg mot vår vision att göra inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården." säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ).

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10-20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.


För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com


______________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Mellanöstern, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF