Stockholm 16:57
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-08-31 10:11:40

MVV HOLDING: SPÅR KOMPENSERA FÖR FALL INOM OLJA & GAS 4 KV


STOCKHOLM (Direkt) NGM-bolaget MVV Holding räknar med att under det fjärde kvartalet kunna motverka den svaga utvecklingen för dotterbolaget MVV International.
Det framgår av delårsrapporten.
MVV International är det dotterbolag inom MVV-koncernen som drabbas mest av den skarpa nedgång som skett i leveranser av utrustning för olje- & gasindustrin.
"Övriga affärsområden och bolag går bättre än väntat och bedömningen från styrelsen är att övriga affärsområden och bolag kommer att kompensera för kollapsen under fjärde kvartalet 2015", skriver MVV.

Andra kvartalet i sammandrag:

Koncernen
• Nettoomsättning 37,6 mln kr (37,1)
• Rörelseresultat 0,8 mln kr (1,7)
• Rörelsemarginal 2,2 % (4,7 %)
• Resultat före skatt 0,8 mln kr (1,7)