Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-28 15:14:53

CONSILIUM: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 13,0 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Consilium, som utvecklar system för säkerhet, miljö och navigation, redovisar ett resultat efter skatt på 13,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (14,3).

Nettoomsättningen uppgick till 399 miljoner kronor (336). Bolaget har redan redovisat omsättningen eftersom den offentliggörs varje månad.

Ebitda-resultatet steg till 42,1 miljoner kronor (40,3).

Rörelseresultatet ökade till 29,2 miljoner kronor (27,3).

Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0:84 kronor (1:05). Det totala resultatet per aktie var -0:23 kronor (-1:39).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.