Stockholm 15:51
+0,46% Idag
+6,33% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-03 09:13:22

INTEGRUM: BOLAGET VISSTE INTE OM OPERATIONSSTOPP INNAN 30/1STOCKHOLM (Direkt) Integrum hade inte fått information om att operationer med bolaget behandlingsmetod osseointegration vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) hade stoppats innan den 30 januari.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget kommenterar Nyhetsbyrån Direkts uppgifter från förra veckan.

Då skrev Direkt att SU stoppade operationerna redan i oktober 2017 men att bolaget inte informerade om detta förrän den 9 februari.

I förra veckan uppgav SU:s överläkare Carina Reinholdt för Direkt att Integrums dåvarande vd Jonas Bergman informerats om stoppet i oktober 2017.

Integrum bekräftar i tisdagens pressmeddelande att Jonas Bergman mottog information den 14 november 2017 om att mekaniska och infektiösa problem förekommit i högre utsträckning än förväntat, men att inget nämndes om att SU stoppat operationer med bolagets produkter.

Direkt rapporterade även att Integrums storägare och grundare, Rickard Brånemark, i oktober informerats om den oväntat stora förekomsten av mekaniska komplikationer och infektioner.

Integrum bekräftar detta men skriver i tisdagens pressmeddelande att Rickard Brånemark såg detta som intern information inom SU och att han inte delade informationen externt eller med styrelsen.

"Professor Brånemarks bedömning av situationen var, och är, att dessa komplikationer är kända sedan decennier, att den eftermarknadsdata som finns tillgänglig inte visar på några uppseendeväckande siffror, samt att ett tillfälligt stopp av operationer vid SU inte har någon väsentlig betydelse för bolagets fortsatta produktutveckling eller omsättning mot bakgrund av de fåtaliga operationer som genomförts under 2017, eller planeras genomföras", skriver Integrum i pressmeddelandet.

Integrums uppger även att målsättning att nå en omsättning på 150 miljoner kronor år 2021 kvarstår.