Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-06-20 09:00:02

TargetEveryone expanderar till Portugal

TargetEveryone har via ett licens-och partneravtal etablerat sig i Portugal. Det nya bolaget, TargetEveryone  Portugal  Ltd.,  kommer att ledas av Filipe Mendes som även är ansvarig för verksamhetens kommersiella  strategi samt den dagliga verksamheten.


TARGETEVERYONE EXPANDERAR TILL PORTUGAL

TargetEveryone har via ett licens-och partneravtal etablerat sig i Portugal. Det nya bolaget, TargetEveryone  Portugal  Ltd.,  kommer att ledas av Filipe Mendes som även är ansvarig för verksamhetens kommersiella  strategi samt den dagliga verksamheten.

Filipe Mendes har över femton års yrkeserfarenhet av den mobila verksamheten i både Europa och Afrika.

Avtalet ger TargetEveryone Portugal ltd en exklusiv rätt att anpassa, använda, distribuera och supportera TargetEveryones tjänster i Portugal samt en begränsad rätt att använda de namn och varumärken som ägs av TargetEveryone. 

"Vi har som målsättning att fortsätta vår expansion in på nya marknader med våra produkter. Genom avtalet med Ar Telecom blev det ett naturligt steg att bli mer närvarande i Portugal genom vår nya partner. ", säger Björn Forslund CEO i TargetEveryone. "Från Portugal kommer vi att kunna serva kunder både i södra Europa och i andra portugisisktalande länder såsom Brasilien, Angola och Mozambique." 

"I Portugal finns ett unikt behov av innovativ mobil marknadsföring som TargetEveryone kan tillfredsställa", säger Filipe Mendes, ansvarig för TargetEveryone i Portugal. "Portugal har dessutom historiska kopplingar till både Afrika och Sydamerika och jag anser därför att ett kontor i Lisabon kommer att kunna serva både den lokala marknaden och dess klienter och samtidigt bli en dörr till nya etableringar."

Kontoret i Lisabon kommer även bemannas av Pedro Silva som arbetat med försäljning och marknadsföring av TargetEveryones produkter från Oslo och har en bred internationell erfarenhet.

Utöver en royaltyersättning erhåller TargetEveryone en startavgift på 90 000 EURO.

Stockholm 2017-06-20

För mer information, kontakta
Björn Forslund, CEO, bjorn@targeteveryone.com, +47 484 83 838

Denna information är sådan information som TargetEveryOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2017 kl 09.00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryone Pressrelease 2017-06-20.pdf

Om TargetEveryOne
TargetEveryOne är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryOne kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Stockholm, Oslo, Moss, Lisabon och indiska Chandigarh.
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm Telefon:
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML